Sağ Tık Yasak :)
logo

K.V.K.K

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME
ŞİMŞEKLİ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK VE TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle, sizlere ait her türlü kişisel verinin özenle işlenerek saklanmasına büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak internet, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.
Bu kapsamda size verdiğimiz tüm hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel verileriniz başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartınız,
Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
Personelimiz için; İş sağlığı ve güvenliği dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız,
Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
İşletmemizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleriniz,
İşletmemiz telefonları ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz anketler, form bilgileriniz.
Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
Telefon ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile sizi bilgilendirme,
Muhasebe ve İnsan Kaynakları bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
Yönetim tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
Kalite, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hizmetlerin geliştirme amacıyla analiz yapılması,
İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
Kalite, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
Muhasebe ve Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
Muhasebe ve Pazarlama bölümleri tarafından anlaşmalı olduğumuz kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
Yönetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Pazarlama, Medya ve İletişim bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” ŞİMŞEKLİ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK VE TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek saklanabilecektir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;
GİB, başkanlığa bağlı alt birimler,
Sosyal Güvenlik Kurumu,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
Nüfus Genel Müdürlüğü,
Adli makamlar,
Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile paylaşılabilir.
İşletmemiz tarafından yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ŞİMŞEKLİ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK VE TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda işletmemizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.yoncabalyasi.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;
Adalet Mah.Konya Ereğli Cad.No : 1059/I Konya Karapınar” adresine bizzat teslim edebilir,
Noter kanalıyla gönderebilir,
simseklitarim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM BİLGİ TALEP FORMU İNDİR
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp İle İletişim Kurun